Chuyenwebsite.com | Liên hệ - Hotline: 0902907977 (Mr. Vịnh)
logo-hoi-dap

Đổi Mật khẩu Quản trị website

Trong quá trình quản trị website nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu quản trị website thì bạn chỉ cần nhớ mật khẩu cũ để đổi mật khẩu mới. Sau khi thay đổi cần Logout ra khỏi hệ thống quản trị website.

Đổi mật khẩu Quản trị website, quý khách thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang Quản trị website (Xem bài Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2: Nhấn vào mục Đổi mật khẩu (góc trên bên phải)
Bước 3: Nhập lại mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhấn Đổi mật khẩu
Sau khi thay đổi mật khẩu, cần Thoát (Logout) ra ngoài và đăng nhập lại với mật khẩu mới

Nút Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu mới

VIDEO HƯỚNG DẪN:Support Zalo: 0902907977  |  Hotline: 0902907977 (Mr. Vịnh)  |  Email: lecaogiavinh@gmail.com
Số Hotline